Dlaczego ludzie się rozwodzą? Jakie są przyczyny rozwodów?

Przyczyny rozwodów – wprowadzenie Przyczyny rozwodów są bardzo zróżnicowane. W niniejszym artykule postaram się wskazać te, które w praktyce podawane są najczęściej. „Dlaczego chce się Pani/Pan rozwieść” to podstawowe pytanie zadane przez prawnika przed podjęciem się prowadzenia sprawy o rozwód. Co prawda obecnie art. 56 § 1 k.r.i.o. nie zawiera przesłanki „ważnych powodów” rozkładu pożycia Czytaj więcej..