Spis treści

Spis treści – blog

Na tej stronie pragniemy stworzyć spis treści wszystkich artykułów na blogu odpowiednio uporządkowanych.

Alimenty

1. Wysokość alimentów na dzieci. Jak obliczyć wysokość alimentów na dzieci?

Rozwód

1. Dlaczego ludzie się rozwodzą? Jakie są przyczyny rozwodów?
2. Rozwód a separacja. Czy separacja ma takie same skutki co rozwód?
3. Kiedy dostanę rozwód? Zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego?
4. Kiedy nie dostanę rozwodu? Negatywne przesłanki rozwodu

Koszty sądowe

1. Zwolnienie od kosztów sądowych

Umowy

Umowa sprzedaży

1. Wydanie reszty – czy to obowiązek i kto powinien martwić się o drobne?

Umowa sprzedaży – przeniesienie własności pojazdu

1. Umowa sprzedaży pojazdu – darmowy wzór

Kolizja/wypadek komunikacyjny

1. Zgłoszenie szkody – jak rozpocząć postępowanie likwidacyjne
2. Oświadczenie sprawcy kolizji