Zwolnienie od kosztów sądowych

Nie jesteś w stanie ponieść kosztów sądowych? Nie masz pieniędzy na opłatę sądową? Koszty sądowe są dla Ciebie za wysokie? Pomożemy Ci. Istnieje możliwość zwolnienia od kosztów sądowych

Czy można uzyskać zwolnienie od kosztów sądowych?

Niektórzy uważają, iż „wysokie koszty sądowe” uniemożliwiają im dochodzenie swoich praw przed sądem. Ale czy aby na pewno w każdym wypadku będziemy zmuszeni ponosić koszty sądowe? Odpowiedź brzmi oczywiście – NIE. Polskim wymiarem sprawiedliwości rządzi zasada odpłatności. Ustawodawca przewidział także wyjątki od tej zasady m.in wymieniając sprawy, w których nie pobiera się opłaty, a także możliwość zwolnienia od kosztów sądowych. Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki.

W tym miejscu należy wskazać, iż podstawowym aktem prawnym regulującym kwestię kosztów sądowych jest ustawa z dnia 25 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która zgodnie z art. 1:

„określa zasady i tryb pobierania kosztów sądowych w sprawach cywilnych, zasady ich zwrotu, wysokość
opłat sądowych w sprawach cywilnych, zasady zwalniania od kosztów sądowych oraz umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu zapłaty należności sądowych.”

Zgodnie z art. 2 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy:

„Do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki, chyba że ustawa stanowi inaczej.”

Przykładowo – opłata od pozwu o rozwód wynosi 600,00 złotych, od wniosku o zasiedzenie 2 000,00 złotych, a o pozwu o eksmisję 200,00 złotych.

Kto i kiedy może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych?

Zgodnie z art. 102 wyżej wymienionej ustawy:

„Zwolnienia od kosztów sądowych może się domagać osoba fizyczna, jeżeli złoży oświadczenie,
z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.”

Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania
Oświadczenie – zwolnienie od kosztów sądowych

Oświadczenie to można pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości: Zwolnienie od kosztów sądowych – pobierz oświadczenie

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych można zawrzeć bezpośrednio w piśmie procesowym np. w pozwie – w treści pisma dopisać: „Wnoszę o zwolnienie mnie od kosztów sądowych w całości/w części, ponieważ ….”, a do samego pisma jako załącznik dodać oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Wniosek wraz z oświadczeniem można zgłosić także ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy.

Oświadczenie należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami i pouczeniem.

Potrzebujesz porady prawnej w sprawie uzyskania zwolnienia od kosztów sądowych lub całego postępowania? Umów się na spotkanie w naszym biurze lub skorzystaj z Porad prawnych online.

Subscribe
Powiadom o
guest
1 Komentarz
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Asia
Asia
4 lat temu

Dziękuję bardzo za pomoc. Bardzo przydatny artykuł!