Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za porady prawne

Od czego zależy wynagrodzenie?

Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie i dostosowane do rodzaju sprawy, przewidywanego nakładu czasu pracy oraz Państwa możliwości zarobkowych. Każda sytuacja jest inna, stąd zarówno wysokość wynagrodzenia jak i przyjęty model powinny być do niej dopasowane.

Przedstawiamy poniżej kilka modeli wynagrodzenia:

Porady prawne

Nierzadko potrzebują Państwo wyłącznie jednorazowej porady prawnej, nakierowania, rozwiązania wątpliwości, czy też utwierdzenia we własnym przekonaniu. W takiej sytuacji wynagrodzenie jest kwotą jednorazową, w zależności od rodzaju sprawy oraz poświęconego czasu. Minimalne wynagrodzenie za poradę prawną – 50 złotych brutto

Porady odbywają się w naszym biurze lub drogą online – za pośrednictwem komunikatora Skype. Więcej informacji na ten temat – Kliknij -> Porady prawne online


 

Wykonanie konkretnej czynności – sporządzenie wniosku, pozwu, umowy itp.

W tym modelu wynagrodzenie ustalone jest od konkretnej czynności – za sporządzenie pisma, przygotowania projektu umowy, przeanalizowania dokumentów, przeprowadzenia negocjacji itp. Wysokość wynagrodzenia ustalona jest indywidualnie – w zależności od rodzaju sprawy oraz ilości poświęconego czasu.


Stała obsługa prawna

Wynagrodzenie miesięczne na podstawie podpisanej uprzednio umowy o obsługę prawną. Rozliczenie na podstawie faktury, w wysokości i terminie ustalonych w umowie. Preferujemy model godzinowy – stawka za roboczogodzinę efektywnej pracy.


Nie wiesz jak się z nami skontaktować? Kliknij -> Kontakt Doradztwo Liberte

Zachęcamy także do skorzystania z naszego Sklepu, gdzie znajdą Państwo projekty pism z omówieniem lub pisma szyte na miarę.