Świadczenie postojowe jako element tzw. tarczy antykryzysowej. Kto może otrzymać, jak wygląda wzór wniosku?

Świadczenie postojowe – wprowadzenie Ustawą z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wprowadzono  m.in. tzw. świadczenie postojowe. Ma ono na celu zminimalizowanie negatywnych, materialnych skutków pandemii koronawiursa. Koronawirus SARS-CoV-2 w sposób Czytaj więcej..