Prawo cywilne

Prawo cywilne - podział majątku wspólnego, służebności, eksmisja. Doradztwo prawne LibertePrawo cywilne – wezwania do zapłaty, podział majątku wspólnego i inne.

Prawo cywilne jest rozbudowaną gałęzią prawa. Z uwagi na pewną specyfikę niektórych postępowań, w innych zakładach postanowiliśmy wyróżnić niektóre jej elementy, które w sposób prosty dają się wyróżnić. Poniżej przedstawiamy otwarty katalog spraw, które także wchodzą w zakres naszej działalności:

  1. Wezwania do zapłaty, negocjacje w zakresie polubownego zakończenia sporu,
  2. Eksmisja, wydanie nieruchomości,
  3. Służebności – osobiste i gruntowe,
  4. Współwłasność – zniesienie itp.