Wysokość alimentów na dzieci. Jak obliczyć wysokość alimentów na dzieci?

Wysokość alimentów na dzieci – wprowadzenie Niestety coraz częściej na wokandę trafiają sprawy o alimenty. To, że rodzicie zobowiązani są do wychowania i utrzymania swoich małoletnich dzieci, nie muszę chyba tłumaczyć. Spór dotyczy wyłącznie tego, jaka wysokość alimentów na dzieci będzie odpowiednia. W pierwszej kolejności należy dowiedzieć się, co ma wpływ na ich wysokość. Zgodnie z Czytaj więcej..

Kiedy nie dostanę rozwodu? Negatywne przesłanki rozwodu

Kiedy nie dostanę rozwodu? – wprowadzenie Kiedy dostanę rozwód? W poprzednim artykule starałem się odpowiedzieć na to pytanie. Wydawać by się mogło, że jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego Sąd w każdym przypadku rozwiąże małżeństwo przez rozwód. Nic bardziej mylnego. Artykuł 56 § 2 i 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (k.r.i.o.) Czytaj więcej..

Kiedy dostanę rozwód? Zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego

Kiedy dostanę rozwód – wprowadzenie W ostatnim wpisie wskazywałem jakie są przyczyny rozwodów. Dziś z kolei chciałbym wyjaśnić, co kryje się za przesłanką dopuszczającą orzeczenie rozwodu, jaką jest „zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego„. Bez spełnienia tej przesłanki niemożliwe jest wydanie wyroku rozwodowego rozwiązującego małżeństwo. Nierzadko w pracy zawodowej spotykałem się z pytaniem, czy jeżeli Czytaj więcej..

Dlaczego ludzie się rozwodzą? Jakie są przyczyny rozwodów?

Przyczyny rozwodów – wprowadzenie Przyczyny rozwodów są bardzo zróżnicowane. W niniejszym artykule postaram się wskazać te, które w praktyce podawane są najczęściej. „Dlaczego chce się Pani/Pan rozwieść” to podstawowe pytanie zadane przez prawnika przed podjęciem się prowadzenia sprawy o rozwód. Co prawda obecnie art. 56 § 1 k.r.i.o. nie zawiera przesłanki „ważnych powodów” rozkładu pożycia Czytaj więcej..

Rozwód a separacja – czy separacja ma takie same skutki co rozwód?

Rozwód a separacja – zagadnienia wstępne Na wstępie należy stwierdzić, iż rozwód to nie to samo co separacja. Zarówno Konstytucja RP jak i kodeks rodzinny i opiekuńczy (dalej k.r.i.o.) przyjmują zasadę trwałości związku małżeńskiego. Nie oznacza to jednak, iż nie ma możliwości jego rozwiązania. Obecnie przewidziano to w art. 56 § 1 k.r.i.o., którym wprowadzono instytucję Czytaj więcej..